Arkiv / Archive

Här är några av mina utsmyckningsprojekt. Some of my public art.

Utsmyckning – bibliotek      Library
Utsmyckning-1    public art-1
Utsmyckning-2     public art-2
Några exempel på sålda målningar      Some sold paintings