Kontakt / Contact

Om du är intresserad av att beställa någon av målningarna eller vill ha mer information, kontakta konstnären.                                                                                                                      

If you are interested in any painting or want some more information, please contact the artist:

Gunnel Lundholm
Hölåsen 207
SE-830 01 HALLEN

Tel. +46 (0)643-30041
Mob +46 (0)70-531 04 01
gunnel.lundholm@gmail.com

Tack för visat intresse och för att du besökte min hemsida!                                                

Thank you for your interest and for visiting my web site!

Webbansvarig: Gunnel Lundholm
Kostnad för porto och emballage inom Sverige tillkommer.
Betalningen sker på mitt pg 620 90 68-3